CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 9-10: Patria / За редакції Володимира Кравченка. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008.

Зміст Від редактора ………………………………………………………………….. 5 Quot homines tot sententiae Зенон-Євген Когут. Від Яфета до Москви: створення і перетворення біблійного родоводу слов’ян у польській, українській та російській історіографії (XVI—XVIII ст.)……………… 6 Ярослав Дашкевич. Переяслав 1654: дискусійні проблеми …………………………………… 23 Кшиштоф Петкевич. Переяславська рада 1654 р. в найновішій польській історіографії та публіцистиці………………………………………………………………….32 Віктор Брехуненко. Переяславська Рада 1654 р. в російській історіографії …………………….. 52 Тетяна Таїрова (Яковлева). Переяславська рада у сучасній російській навчальній літературі…………… 63 Анатолій Бойко. «Переяславська метафора» у суспільному бутті Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX ст. …………………………….. 68 Fuimus Troes, fuit Ilium Софія Дяк. Творення образу Львова як регіонального центру Західної України: радянський проект та його урбаністичне втілення ……………………………………………… 75 Тетяна Єрескова. Проблема формування національної ідентичності жителів Донеччини: регіональний вимір ……………………………………………………………… 87 Родіон Комаров. Герой та пам’ятник герою як фактори ідентичності: приклад Донецька……. 91 Людмила Малес. Національні та ґендерні конструкти в системі регіональних ідентичностей: конкуренції та домінації………………………………………….. 100 Оксана Міхеєва. Регіональна ідентичність і політичний вибір (на прикладі Донецька)…………108 Олексій Мусієздов. Феномен міської ідентичності у контексті соціологічного аналізу…………. 115 Мілана Ніколко. «БЕЗобразИЕ» Сімферополя: БЕЗобразНІСТЬ і ПОтворНІСТЬ міста……………. 127 Ad fontes! Йоган-Христіан Енгель. Історія України та українських козаків (продовження) ………………. 135 Богдан Галь. Чернігівська, Полтавська та Харківська губернії середини 30-х рр. ХІХ ст. (за рапортами генерал-губернатора В. В. Левашова) …………………….. 177 Додатки Рапорт чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора В. В. Левашова від 20 квітня 1836 р. …………………………………………….. 184 Рапорт чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора В. В. Левашова недатований …………………………………………….. 191 Рапорт чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатораВ. В. Левашова від 24 травня 1836 р. …………………………………………………………………………. 199 Володимир Кравченко. Листування Романа Шпорлюка з Іваном Лисяком-Рудницьким і Юрієм Шевельовим (1962–1982 рр.) ………………………… 208 Додатки Роман Шпорлюк — Іван Лисяк-Рудницький: листування 1964–1982 рр. ………. 214 Роман Шпорлюк — Юрій Шевельов: листування 1962–1979 рр. …………….. 281 Федір Турченко. Собор ілюзій ……………………………………………….. 295 Додатки Пленарне засідання Собору слов’янських народів ……………………………….. 298 Звернення-протест громадських і партійних організацій Запорізької області від 4 травня 2004 р. ……. 299 Recensio Степан Величенко. Від Богдана до Руслани, або 1654 рік у 2004 році[Переяславська Рада 1654 року/Заг. ред. П. Сохань. — К., 2003; Петро Шелест. Справжній суд історії ще попереду/Ред. Ю. Шаповал. — К., 2003; Володимир Щербицький. Спогади сучасників/Ред. В. Ф. Возианов та ін. — К., 2003; Gil А. Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350 rocznicy Kozackiej Rady Perejaslawskiej 1654 r., і jego znaczenie dla wewnetrznej і zewnetrznej sytuacji Ukrainy. — Lublin, 2003; Рафальський О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: ретроспективний аналіз. — К., 2004. — 294 с.; Yekelchyk S. Stalin’s Empire of Memory. Russian—Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. — Тоrоnто, Buffalo and London, 2004] ……………………………………………………………………302 Марія Паньків. Поляки в Російській імперії. Огляд сучасної польської історіографії …….. 319 Сергій Сорочан, Андрій Домановський. Барвисті брязкальця української візантиністики: «варварські» наслідування в очікуванні на варварів?[Балух В. О. Візантиністика: Курс лекцій. — Чернівці, 2006. — 606 с., іл., карти] …………………………335 Володимир Кравченко. Дволикий Гоголь-Яновський[Bojanowska Edyta M. Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism. — Cambridge, MA, London, England, 2007. — 448 p.] ……………………………… 372 Володимир Петровський. Манівці споконвічного сусідства[Molchanov M. A. Politiсal culture and National Identity in Russiаn—Ukrainian Relations. —College Station, 2002. — IX + 350 pp.]……………………………………….. 383 Гелінада Грінченко. Теорія усної історії: сучасний стан і перспективи досліджень[Handbook of Oral History / Edited by Thomas L. Charlton, Lois E. Myers, and Rebecca Sharpless; with the assistance of Leslie Roy Ballard. — Lanham, MD, 2006. — 625 p.] …………………. 386 Віта Лахно. [Невигадане. Усні історії остарбайтерів /Авт.-упорядн.,ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко. — Харків, 2004. — 236 с.] …………………………………………….398 Володимир Склокін. [Гоголева А. А. Местная власть в Острогожском уезде во второй половине XVII — начале XVIII в.: городовые воеводы и черкасские полковники: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Воронеж, 2005. — 241 с.] ………………………………………………………………… 403 Володимир Склокін. [Титар О. В. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності. — Харків, 2006. — 240 с.] …………………………………………………….. 408 Acta diurna Гелінада Грінченко. Міжнародна конференція «Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень» та створення Української асоціації усної історії …………………………….. 413 Володимир Кравченко. Гоголівські читання в Парижі………………………………. 416 Сергій Страшнюк. Центр болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова ……… 418 Міжнародна асоціація гуманітаріїв ………………………………………………… 423 Відомості про авторів ……………………………………………………………………………… 425 Електронний архів «Сходу/Заходу» …………………………………………………. 427 Оголошення про наступний випуск: «Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи» …………………………………………….. 428

Чернігівська, Полтавська та Харківська губернії середини 30-х рр. ХІХ ст. (за рапортами генерал-губернатора В. В. Левашова)
Додатки: Рапорт чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора В. В. Левашова від 20 квітня 1836 р., Рапорт чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора В. В. Левашова недатований, Рапорт чернігівського,…
Subject: XIX c. Author: Богдан Галь Tags: , , , , , , ,

 Листування Романа Шпорлюка з Іваном Лисяком-Рудницьким і Юрієм Шевельовим (1962–1982 рр.)
Додатки: Роман Шпорлюк — Іван Лисяк-Рудницький: листування 1964–1982 рр, Роман Шпорлюк — Юрій Шевельов: листування 1962–1979 рр.
Subject: History Author: Володимир Кравченко Tags: , , , , ,

Собор ілюзій
Додатки: Пленарне засідання Собору слов’янських народів, Звернення-протест громадських і партійних організацій Запорізької області від 4 травня 2004 р.
Subject: Panslavism Author: Федір Турченко Tags: , , , , , ,

Від Богдана до Руслани, або 1654 рік у 2004 році
[Переяславська Рада 1654 року/Заг. ред. П. Сохань. — К., 2003; Петро Шелест. Справжній суд історії ще попереду/Ред. Ю. Шаповал. — К., 2003; Володимир Щербицький. Спогади сучасників/Ред. В. Ф. Возианов та ін. — К., 2003; Gil А. Dekret prezydenta…
Subject: History Author: Степан Величенко Tags: , , ,

Дволикий Гоголь-Яновський
[Bojanowska Edyta M. Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism. — Cambridge, MA, London, England, 2007. — 448 p.]
Subject: Russia–Ukraine Author: Володимир Кравченко Tags: , , , , ,

Манівці споконвічного сусідства
[Molchanov M. A. Politiсal culture and National Identity in Russiаn—Ukrainian Relations. —
College Station, 2002. — IX + 350 pp.]
Subject: Russia Author: Володимир Петровський Tags: , , , , ,

Теорія усної історії: сучасний стан і перспективи досліджень
[Handbook of Oral History / Edited by Thomas L. Charlton, Lois E. Myers, and Rebecca Sharpless; with the assistance of Leslie Roy Ballard. — Lanham, MD, 2006. — 625 p.]
Subject: Oral History Author: Гелінада Грінченко Tags: , ,

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .