CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 7: Спеціальне видання: Університети та нації в Російській імперії / За ред. В. Кравченка. – Харків; Київ: Критика, 2005.

ЗМІСТ Марта Богачевська-Хомяк. Quem di oderunt, paedagogum fecerunt………………………………………..5 Urbi et orbi  Якуб Нєдзьвєздь. Значення шкільної риторики в Україні в першій половині XVIII ст.  ……………………….13  Сергій Сєряков. Єзуїтське шкільництво як чинник національно-культурного розвитку в польській історіографії ХІХ – ХХ ст. …………………………………..23  Наталя Оболончик. “Волинські Афіни”: спроба відродження традицій у міжвоєнний період (20  –  30-ті роки ХХ ст.)………………………………………………………..45  Тетяна Литвинова. Освітні традиції дворянства Лівобережної України в другій половині XVIII – на початку ХІХ ст. …………………………………………………52  Людмила Посохова. Історія Харківського колегіуму в контексті становлення системи вищої освіти в Російській імперії……………………………………………64  Андрєй Андрєєв. “Національна модель” університетської освіти: проблеми виникнення та розвитку в Західній Європі та Російській імперії………………………………..75  Павел Буковєц. Імператорський Віленський університет і литуаністичний рух……………………108  Володимир Кравченко. Університет для України……………………………..120  Єлєна Вішлєнкова. Корпоративність і етнічна ідентичність Казанського імператорського університету……………………………………………………….167  Сергій Біленький. Заснування Київського університету: спадковість, переривчастість, імперська сваволя………………………………………..188  Дарюс Сталюнас. Національна політика Російської імперії в Північно-Західному краї та питання про вищий навчальний заклад після польського повстання 1863 – 1864 років………………………………….214  Сергій Посохов. Наближення університетської реформи Харківський університет і громадська думка в середині ХІХ ст. ………………………………………………228  Johannes Remy. National Aspect of Student Movements in St. Vladimir’s University of Kiev 1855 – 1863……….248 Ad fontes!  Михайло Станчев. Нові документальні свідчення про походження Василя Каразіна………………………274 Recensio  Костянтин Кислюк. [Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; Відп. ред. М. Зубрицька. – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.]…………………………………………..288 Vivat academia! Наші ювіляри………………………………………………………………………..293 Informationes   Валерій Пікалов. Університети в публіцистиці та історіографії (VIII Астаховські читання, 25 – 26 червня 2004 року, Харків)………………………………………294  Ірина Журавльова. Університетська бібліотека в сучасному світі………………………………………………..296  Відомості про авторів……………………………………………………………………..301

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .