CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 6. — Xарків-Київ: Критика, 2004.

Зміст Urbi et orbi    Джованна Броджі. Історія та загальний стан слов’янських студій в Італії (1920-2000 рр.)……………….5   Архиєпископ Ігор Ісіченко. Переклад Біблії та процеси релігійної самоідентифікації українців у ХХ ст.: Історія освоєння Біблії українською культурою……………………………………………23  Андрій Шмалько. Українські альтернативи в романі Ф. Булгаріна “Мазепа”………………..39  Олег Гоков. Експансія Росії в Середній Азії: роль Генерального штабу (30-90-ті роки ХІХ ст.)……………..51  Дмитро Чорний.  В тіні губернських центрів: тенденції розвитку міст української “глибинки” на початку ХХ ст. ……………………………………………….66   Юрій Безхутрий. Микола Хвильовий та естетичні пошуки в українській літературі першої третини ХХ століття……………………………………………… 79 Ad fontes!   Олег Однороженко. Земельна та міська геральдика Речи Посполитої в рукописному гербовнику другої чверті ХVІІ ст. …………………………………………………………..90    Богдан Галь, Ганна Швидько. «Мысли мои о крае сем…»:  (С.М.Кочубей і його записки про Малоросію)……………………………………………………..101    Микола Варварцев. Україна в записках італійського інженера та дипломата Луїджі Серрісторі (20-і роки ХХ ст.)……………………………………………………129   Анатолій Скоробогатов. Нові документи про ставлення Радянської влади до західних українців на початку Другої світової війни……………………………..146    Гелінада Грінченко. Текстуальний аналіз усно-історичного свідчення (на прикладі усних інтерв’ю з колишніми “остарбайтерами” Харківської області)…………………………………151 Recensio   Андрій Домановський. Три видання або особливості наукового перекладу (проблема творення наукової термінології української візантиністики) (Остроґорський Ґ. Історія Візантії. – Вид. 3-є, доп. / Перекл. з нім. А. Онишко. – Львів: Літопис, 2002. – 588 с.)……………………………………..171   Олександр Тумаков. Перша спроба узагальнення історичного досвіду сучасного Сходу в Україні: наскільки вдала? (Андрій Козицький. Новітня історія країн Азії й Африки (1918-1999 рр.): Курс лекцій. – Львів: Вид. наук.-техн. л-ри, Вид. фірма “Афіша”, 2000. – 159 с.)……………………………..199   Сергій Страшнюк. (Петровський В. В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.). – Харків, Майдан, 2003. – 490 с.)……………………………………207 Appendix   Й.-Х. Енгель. Історія України та українських козаків (продовження)…………………………………………………215 Informationes   В’ячеслав Потоцький, Сергій Сєряков. Міжнародний симпозіум “Університети й нації в Російській імперії 19 ст. (Харківський та Віленський навчальні округи)” (Харків, 16 жовтня 2003 р.)……………………….229   Джі-Хюн Лім, Володимир Кравченко. Міжнародна наукова конференція в Сеулі  “Примушування та погоджування: порівняльні дослідження “масової диктатури”” (Хан’янський університет, Сеул, Південна Корея, 24-26 жовтня 2003 р.)…………………………………….241 Ad memoriam   Пам’яті Олександра Сергійовича Мильникова (24 серпня 1929 – 3 лютого 2003 рр.)…………………251   Відомості про авторів………………………………..254

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .