CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 8: Спеціальне видання: Порубіжжя / За редакції Володимира Кравченка. – Харків; Київ: Критика, 2006.

ЗМІСТ   Беньямін Циман. “Лінгвістичний поворот” у культурно-історичному дослідженні. Роздуми на прикладі опису історії сучасного антисемітизму……………………………………………………….7   Лідія Стародубцева. Іронія білінгвізму, або Життя на кордоні мов……………………………..30   Іван Мітін. Міфогеографія: теоретична рамка дослідження множинних контекстів місця й інструмент презентації міст-на-кордоні……………………………………..40   Тетяна Сабурова. Кордон між минулим і сьогоденням у темпоральних уявленнях російського освіченого суспільства кінця XVIII – початку XIX століття…………………………………….58   Дмитро Чорний. “Анклави цивілізації” чи “контактні зони”: велике місто українсько-російського Порубіжжя…………………………………………………….69   Олександр Лисенко. Українці та поляки у місцях спільного проживання у часи Другої світової війни: проблеми співіснування………………………………………82   Катерина Мельникова. Переселенське прикордоння: стратегії “подання себе” совєтських мігрантів на території колишньої Фінської Карелії …………………….94   Іоанна Гетка. Декілька зауважень про мову, самоідентичність і національну приналежність жителів білорусько-російського прикордоння……………………………………………….115   Ольга Коновалова. Білорусько-російське прикордоння. До питання про мовну самосвідомість……124   Марія Луцевич. Соціолінгвістична ситуація на білорусько-польському прикордонні – приклад села Сонічі на Гродненщині……………………………………………….135   Ірина Олюніна. Досвід вивчення Білоруського Полісся в польській історіографії……………..145   Валерія Колосова. Межа між своїм і чужим: етнос і час……………………………………….153   Гелінада Грінченко, Володимир Кравченко, Олексій Мусієздов, Олена Титар.Національно-культурна ідентичність жителя “контактної зони” (за матеріалами анкетування студентів-першокурсників   м. Харкова)……………………………..161   Тетяна Журженко. Нове пострадянське прикордоння: ностальгія, опір змінам, адаптація (на прикладі трьох сіл Харківської області)………………………………………………………….185   Ніколай Вахтін, Оксана Жиронкіна, Катерина Романова. Калампоцання над долею української мови…………………………………………………………….200   Галина Карнаушенко. Стан і перспективи дослідження російських говірок Слобожанщини як частини українсько-російського мовного порубіжжя………………………………………………209 Recensio   Оксана Жиронкіна. [“Перекрестки”: журнал исследований восточноевропейского пограничья. 2004. № 1-2 (Европейский гуманитарный университет; Центр перспективных научных исследований и образования в области социальных и гуманитарных наук; Центр европейских и трансатлантических исследований. Минск, 2004. 264 с.)]………………………………………………………………….221   Жанна Корміна. [“Граница и люди. Воспоминания советских переселенцев Северного Приладожья и Карельского перешейка” СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге. (Studia Ethnologica. Вып. 2). 2005]……………………………………………………………225   Гелінада Грінченко. [Эпоха. Культуры. Люди (история повседневности и культурная история Германии и Советского Союза. 1920 – 1950-е годы) // Материалы международной научной конференции (Харьков, сентябрь 2003 г.): Сб. докладов. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 364 с.] ……………………….228   Володимир  Петровський,  Валерій  Семененко.  Ще  раз  щодо  Холокосту  [Wendy Lower.  Nazi  Empire-Building  and  the  Holocaust  in  Ukraine.  –  Chapel  Hill:  The University of North Carolina Press, 2005.  –  XV +  307 pp.]…………………………………..232   Михайло  Чугуєнко.  “Тріумф  волі  та  катастрофа  розуму”:  десять  зауважень  до  писань  пана  Є.Зарудного………………………………………………………240 Informationes   Андрій Домановський, Олексій Чекаль. Влада віри Візантії у Нью-Йорку………………………………….248   Відомості про авторів…………………………………………..269

 Ще  раз  щодо  Холокосту
[Wendy Lower. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. – Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2005. – XV + 307 pp.]
Subject: History Author: Володимир Петровський Валерій Семененко Tags: , , , ,

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .