CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 4. Спеціальне видання. Rossia et Britannia: Імперії та нації на окраїнах Європи / Під ред. Стефана Величенка та Володимира Кравченка. – Харків: Новый Вид, 2001.

ЗМІСТ Similis simili gaudet    Стефан Величенко, Володимир Кравченко. Вступ …………………………..5    Volodymyr Kravchenko, Stephen Velychenko. Introduction………………8    Роман Шпорлюк. Україна: від імперської окраїни до незалежної держави…………………10    Том Нейрн. Імперія і унія…………………………………………………………….44    Stephen Velychenko. Empire Loyalism and Minority Nationalism in Great Britainand Imperial Russia, 1707 to 1914: Institutions, Law, and Nationality in Scotland and Ukraine…………………………………………….62    Graeme Morton. Nationality  in Civil Society: Elite and Folk Culturein Scotland, 1707-1914………………………100    B. І. Семененко. Чому Україна не стала подібною до Шотландії?………………………….113    Я. Р. Дашкевич. Шотландія і Україна, або про межі історичного компаративізму………………………………120    John Hutchinson. The Limits of Britishness: Reflectionson Constitutional Institutions and Ethnic Affiliationin Light of the Irish Experience………………131    Andrzej Chwalba. Między solidarnością z wlasnym narodem a łojalnością wobec carów w zaborze Rosyjskim (1772-1914)……………………………………………………………………………… 139    Murray Pittock. The British Image: Self and Other in a United Kingdom…………………………………161    Олексій Міллер. Політика влади й російського націоналізму в українському питанні — незроблений вибір між «французькою» та «британською» стратегією……………………………………………………………………………….174     Dominic Lieven. Ukraine’s Place in the Comparative History of Empires…………………………….223 Speсtatio     A. B. Шмалько. Велика Ордусь, великі прутняки……………………………….237     В. В. Петровський. Українсько-російські стосунки і футурологічні роздуми західних аналітиків…….245      Д. М. Чорний. Про ідеологічні стереотипи, історичні новації, фактичні дрібнички та неупередженість («зав’язка» XX ст. в сучасній російській історіографії)…………………………………………….259    Відомості про авторів……………………………………………………………..271     Інформація…………………………………………………………………………………273

 Політика влади й російського націоналізму в українському питанні—незроблений вибір між «французькою» та «британською» стратегією
Політика влади й російського націоналізму в українському питанні — незроблений вибір між «французькою» та «британською» стратегією
Subject: History Author: Олексій Міллер Tags: ,

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .