CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 2. – Харків: Майдан, 1999. – 312.

ЗМІСТ    Urbi et orbi      A.  Каппелер. Україна між Сходом і Заходом………………………………5   B. А. Потульницький. Основні етапи розвитку української історичної думки в європейському контексті 1800-1991)…………………… 13   C. Б. Сорочан. Рання Візантія: світло для живих і мертвих…………… 62   Додаток. Антологія освітлювальних приладів у джерелах з історії Візантії…… 83   О. Л. Осіпян. Участь вірменських купців з Галичини, Поділля та Буковини у ярмарковій торгівлі України в XVI—XVII ст.  ………………… 92   Ю. О. Голубкін. Від Римсько-Католицької Церкви до демократичної християнської громади (Мартін Лютер про духовне правління і християнську організацію) (1517-1524)……………… 99   Додаток. Агриппа фон Неттесгеймський про Лютера …………… 115   О. С. Мильников. Росія на сторінках першої чеської газети……… 118   Додаток. А. В. Шмалько. «Зразки забобонної жорстокості…»…………… 128   С. І. Лиман. З історії німецької діаспори в Харкові у XIX столітті: професор Харківського університету Василь Карлович Надлер (1840-1894)…………131   Додаток. Роммель X. Пять лет из истории Харьковского университета…… 145   Sacrificium intellectus   Л. Стародубцева. Повернення до тексту (герменевтичний етюд)……… 147   В. М. Шейко. Інтеріснування культур і концепція поліетносфери (до проблеми співвідношення понять)…160   Ad fontes!   Микола Горбань. Розбійник Мацапура (побутово-історичний нарис)…… 174   В. В. Кравченко. Україна напередодні російсько-французької війни 1812 р. очима сучасника……198   П. А. Чуйкевич. Примечания о Малороссии……………………………… 204   В. Старков. Листи Олександри Єфименко до Федора Вовка……… 212   І. Верба, С. Кіржаєв. Дмитро Багалій і Олександер Оглоблин: до історії творчих стосунків………218   Recensio   Ю. О. Голубкін, Ф. Зендельбек. В ім’я Бога і загального добра(Володимир Дятлов. Нижчі верстви населення німецького міста і Реформація. – Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 351 с.)……………………………………… 271   І. В. Чорний. Український «Омен» (Валентинов А., Дяченко М., Дяченко С., Олди  Г. Л.   Рубеж. Фантастический роман. — СПб.: «Стихия оЗон», Terra Fantastica, 1999. — 576 с., ил.)………276   С. О. Наумов (Володимир Головченко. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України: Нариси з історії української соціал-демократії початку XX ст. — Харків: «Майдан», 1996. — 190 с.)………… 286   М. В. Чугуєнко (Степан Гелей. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності(Українська консервативна політична думка першої половини XX ст. та її вклад в історичну науку).  — Львів: Вид. «Коопосвіта» Львівської комерційної академії, 1998. – 532 с.)………… 290   Н. С. Серьогіна (В. Кулик. Український націоналізм у назалежній Україні. — К.: КМА, 1999. — 64 с.; О. Майборода. Російський націоналізм в Україні (1991—1998 pp.). — К.: КМА, 1999. — 28 с.)…… 295   Guido Hausmann (George Basse. Jene Zeit in Charkow 1936—1941 Erne Jugend unter Stahn Verlag Amo Spitz —GmbH. — 1997. — 248 p.)……………. 298   Перша публікація!   Й. X. Енгель. Історія України та українських козаків.…………………… 300  

В ім’я Бога і загального добра
(Володимир Дятлов. Нижчі верстви населення німецького міста і Реформація. – Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 351 с.)
Subject: Religion Author: Ю. О. Голубкін Ф. Зендельбек Tags: , , , ,

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .