CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 13-14. – Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи / За редакції Володимира Кравченка. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2009.

Від редактора Від редактора. …………………………………………………………………………. 9 Історична пам’ять: теорія Гелінада Грінченко. Колективна (соціальна) пам’ять: критика теорії та методу дослідження………….. 11 Уладзіслав Навіцький. «Убогі пам’яттю»: як минуле зводить самість та Іншого разом. ……………. 25 Історична пам’ять і тоталітаризм Адріан Ґрама. Логіка фашизму, або Чому «винні більшості» є історично трансґресивними?………. 47 Сергій Жук. «Битва за культуру» в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959–1984 рр. ……………………………………………………………. 54 Максим Кирчанів (Макçамĕ Кăрчансен). Європейські тюрки в радянській Росії та створення історичної пам’яті (націоналістична уява й чуваські інтелектуали в 1960–1980-х рр.). …………………………………. 80 Оксана Кісь. Жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940–1950-х рр. ………………………………………………………….101 Алєксандр Рожков. Коли терор ще не був «великим»: Переломна доба і люди в автобіографічній пам’яті арештанта ОҐПУ ………………………………………………………………….126 Стефан Стах. Дисидентські комеморації: Голокост у східнонімецькій та польській опозиційній пам’яті, 1980-ті рр.  …………………………………………………………………..161 Валентина Хархун. Рецепція комунізму й сучасний український проєкт. ………………………..179 Історична пам’ять: політики ідентичності Махтельд Венкен. Тілесна пам’ять: імміґрантські організації та родина (вступ до проблеми). ……193 Тетяна Остапчук. Конструювання пам’яті та формування ідентичностів українсько-американському наративі. ……………………………………………………………………………………..219 Іріна Реброва. Формування індивідуальної та колективної пам’яті в еґо-документах про Другу світову війну: ґендерний аспект. ………………………………………………………..238 Віктор Яшин. Обличчям до «Іншого»: релігійна громада УПЦ (МП) в соціокультурному просторі Львова……………………………………………………………………………………249 Теорія історії та історіографія Йорн Рюзен. Що таке історична теорія? ……………………………………………………………….275 Войцех Вжосек. Межа та межовість як мисленнєві категорії ………………………………………291 Степан Величенко. Питання російського колоніалізму в українській думці.Політична залежність, ідентичність та економічний розвиток…………………………………………………300 Дискусія: «Вступ до історії» Наталі Яковенко Войцех Вжосек. Handbücher або Grundrisse ……………………………………………………………..345 Міхаіл Кром. Ремесло історика: нотатки про нову книгу Наталі Яковенко…………………..358 Алєксандр Філюшкін. З чого починається «Вступ до історії»…………………………………………….367 Володимир Склокін. Між історіографією та філософією історії……………………………………………370 Наталя Яковенко. Приймаючи боронюсь………………………………………………………………….377 Рецензії Юрій Мицик. [Рец. на: Пріцак Л. Д. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648–1657 рр. — Харків: Вид-во «Акта», 2003. — 496 с.]………………………..381 Сергій Сєряков. Черговий крок у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodówi pod zaborami / Рod red. naukową I. Stasiewicz-Jasiukowej. —Kraków; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.]……………………………………………………………………………………………386 Марина Вороніна. Про національне — непривабливе [Рец. на: Маслійчук В. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині ХVІІІ ст. — Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2008. — 128 с.]…………………………………..402 Григорій Стариков. [Рец. на: Чотири розповіді про Дмитра Багалія / Упоряд.,переднє слово О. Багалій. — Харків: Видавництво САГА, 2007. — 94 с.]……………………………….406 Валерій Семененко. [Рец. на: Boeckh K., Völkl Е. Ukraine von der Rotenzur Orangenen Revolution. — Regensburg: Verlag Friedrich Ppustet; München:Südosteuropa-Ggesellschaft, 2007. — 295 S.]…………..409 Повідомлення Ірина Склокіна. Міжнародний науково-методичний семінар «Усна історія: теорія і практика–2009»……..413 Заява головних редакторів недержавних наукових фахових видань гуманітарного профілю …………419 In Memoriam Плавання до Візантії Океаном Ігоря Шевченка (Андрій Домановський) ……………………………….420 Відомості про авторів …………………………………………………………………423

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .