CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 5. – Харків: ФріМайнд, 2001.

Зміст    Володимир Кравченко. Від редактора…………………………………………5 Similis simili non gaudet?    Зенон Когут. Витоки парадигми єдності: Україна та створення російської національної історії (1620-ті — 1860-ті роки) ………………………….7    Степан Величенко. Суперечливі схеми національної історії: російські та українські інтерпретації власної минувшини……………………………………………18     Володимир Потульницький. «Вічні» проблеми російської історіографії……42     Олег Журба. «Батьківщина слонів», або Варіації на тему формування української національної археографії …………………………………………………………….47     Віталій Тельвак. Наукова спадщина Михайла Грушевського в російській історіографії кінця XIX – першої половини XX століття …………………….64     Віктор Брехуненко. На роздоріжжі: українська Національно-визвольна війна середини XVII ст. в сучасній російській історіографії…………………………….78     Михайло Руднєв. Консервативне русофільство XIX – початку XX ст. у висвітленні сучасної російської історіографії …………………………………………………97     Євген Чернов. Роздуми про прочитане в стилі «а рrоро», або спроба доброзичливого памфлету (з приводу монографії: Миллер А. И. «Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.)». – СПб.: Алетейя, 2000. – 268 с.)…………………………………………..112    Дмитро Чорний. Чорносотенство: імперське – українське – загальнонародне – міське – маргінальне (сучасна російська історіографія в пошуках нової концепції)……………………………………..132     Юрій Мицик. Шлягер «жовтої» історіографії в Росії (думки з приводу книг О. Бушкова та А. Буровського)…………………………………………..147    Олександр Киян. Українська історична проблематика в російській «фольк-хісторі»………………………………………………..172     Олена Годенко-Наконечна. Українська тема в російських культурологічних виданнях………………………………………..186     Зоя Гриценко. Імідж незалежної України в російській публіцистиці (1991-2001 pp.)……………………….196     Володимир Петровський. Військово-політичний чинник сучасних українсько-російських стосунків (очима західних експертів) ……..209  Ad memoriam    Оля Гнатюк. Патріарх української літературної критики…………218  Виступи на зборах наукової громадськості Харкова 29 квітня 2002 p., присвячених пам’яті Юрія Володимировича Шевельова Володимир Кравченко………………………………………………………………………..223 Владика Ігор (Ісіченко)……………………………………………………………………. 225 Євген Ходун ………………………………………………………………………………..227 Юрій Безхутрий………………………………………………………………….231 Ігор Муромцев ………………………………………………………………………..233 Володимир Калашник…………………………………………………………………….236 Recensio    Дмитро Чорний. Публіцистика Віктора Бурмаки 90-х років XX ст. …………238     Любов Півнєва. (Петровский В. В. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации. Харьков: Майдан, 2002. — 264 с.)……243 Ad fontes!    Ігор Верба, Сергій Зозуля. Листування проф. К. Т. Штеппи з проф. I. Г. Турцевичем……………………………………………………..245     Й.-Х. Енгель. Історія України та українських козаків (продовження)……….259     Відомості про авторів …………………………………………………………269

Роздуми про прочитане в стилі «а рrоро», або спроба доброзичливого памфлету
(з приводу монографії: Миллер А. И. «Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.)». – СПб.: Алетейя, 2000. – 268 с.)
Subject: History Author: Євген Чернов Tags: ,

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .