CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник / Упорядн. Кравченко В. В. – Випуск 3. – Харків: Майдан, 2001.

ЗМІСТ Lаudamus veteres, sed nostris utimus annis  David Thelen. Toward a Comparative and Transnational Perspective on History…………………………5 З.-Є. Когут. Формування української національної історіографії………………….23 Д. С. Вирський. Пам’ятка ренесансного історіописання в Україні: «Аннали» С. Оріховського-Роксолана…..31 В. О. Пірко. Іван Опанасович Перевєрзєв і його праця «Топографічний опис Харківського намісництва»….39 Додаток. «Топографічний опис Харківського намісництва» (уривок)…………..50 А. В. Скоробогатов. Чи готував Сталін у 1941 році удару спину Німеччині? (Наука та белетристика у пошуках історичної правди)…………………………….. 52 Бернд Бонвеч. Дослідницька суперечка про підготовку до війни Червоної Армії 1941 року………….58 Додаток 1. [Промова Сталіна на засіданні Політбюро 19 серпня 1939р.]……….76 Додаток 2. О лживом сообщении агентства Гавас…………………………………80 Г. В. Касьянов. Націогенез українців у сучасній історіографії: версії…………….82 В. В. Петровський. Геополітичний контекст українсько-російських відносин і європейська безпека (за сторінками західних видань) …………………………..101 В. М. Шейко. Історіографічні аспекти становлення культурології (школа еволюціонізму)……………….112 Ю. А. Мицик. До дискусії навколо фільму «Вогнем і мечем» ……………………130 А. V.  Shmalko, D. E. Gromov, O. S. Ladyzhensky. Ukrainian Fantastic: it was yesterday…………………138 Ad Fontes! B. I. Наулко. Листи Л. С. Берга до Ф. К. Вовка………………………………………149 В. В. Кравченко. Листи Х. Д. Алчевської до Д. І. Багалія………………………….166 Recensio Я. Р. Дашкевич. Дві рецензії (Ульянов Н. «Происхождение украинского сепаратизма». – Москва, 1996;       Фоменко А. «Новая хронология»)………………………………………………..183 Л. В. Ушкалов. Юрій Шерех. Історія української літератури «Не для дітей»     (Шерех Юрій. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Упоряд. та прим. Р.Корогодського. — Харків: Фоліо, 1998. – Т. І. – 607 с.; Т. II. – 367 с.; Т. III. – 431 с. (Українська література XX століття))……….204 М. В. Чугуєнко. (Консерватизм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Вид-во «Смолоскип», 1998. – 598 с.; Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко,В.Лісовий. – К.: Вид-во «Смолоскип», 2000. – 872 с.)……………………213 В. І. Семененко, Л. О. Радченко. Реалії та міфи революції (Литвин С.Х. Симон Петлюра у 1917-1926 роках. Історіографія та джерела. – К.: «Аквілон-прес», 2000. – 463 с.)………………………………219 Перша публікація! Й. Х. Енгель. Історія України та українських козаків (продовження)…………..229 В. В. Кравченко. Візитна картка України-Гетьманщини 1773 року……………..251 Додаток. «Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России» 1773 р. (Підготовка до друку та коментар В. В. Кравченка)……………268 Відомості про авторів…………………………………………………………………318 Інформація…………………………………………………………………………………320

Дві рецензії
(Ульянов Н. «Происхождение украинского сепаратизма». – Москва, 1996)
Subject: History Author: Я. Р. Дашкевич Tags: , ,

 Юрій Шерех. Історія української літератури «Не для дітей»
(Шерех Юрій. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Упоряд. та прим. Р.Корогодського. — Харків: Фоліо, 1998. – Т. І. – 607 с.; Т. II. – 367 с.; Т. III. – 431 с. (Українська література XX століття))
Subject: Ukrainian Literature Author: Л. В. Ушкалов Tags: , , , ,

Реалії та міфи революції <br />
(Литвин С.Х. Симон Петлюра у 1917-1926 роках. Історіографія та джерела. – К.: «Аквілон-прес», 2000. – 463 с.)
Subject: History Author: В. І. Семененко Л. О. Радченко Tags: , , ,

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .